Законодавство

Конституція України

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Про місцеве самоврядування в Україні

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

Про службу в органах місцевого самоврядування

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14

Про статус депутатів місцевих рад

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93-15

Про добровільне об’єднання територіальних громад

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19

Про запобігання корупції

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18