Відповіді на актуальні питання щодо позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року

Як реалізують своє виборче право внутрішньо переміщені особи на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року? 

Статтею 8 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” передбачено, що внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу, зокрема, на виборах народних депутатів України шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьою статті 7 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, згідно з якою за мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на цих виборах, орган ведення Державного реєстру виборців (далі – орган ведення Реєстру) може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, тобто до 15 липня 2019 року включно. Тимчасова зміна місця голосування виборця (виборчої дільниці) підтверджується посвідченням за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, яке видається виборцю.

            Як виборцю дізнатися адресу приміщення для голосування його виборчої дільниці?

З інформацією щодо адреси приміщення для голосування виборчої дільниці можна ознайомитись у розділі “Виборчі округи та дільниці” на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі “Державний реєстр виборців” або звернувшись особисто до відділу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою.

            Як виборцю дізнатися номер своєї виборчої дільниці для голосування на виборах та номер виборчого округу, до якого належить ця дільниця, за його виборчою адресою?

З’ясувати цю інформацію виборцю можна, звернувшись до:
– програмного ресурсу “Особистий кабінет виборця” на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі “Державний реєстр виборців”;
– відділу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою. 

Також про номер виборчої дільниці та номер виборчого округу, до якого належить ця дільниця, можна дізнатися у розділі “Виборчі округи та дільниці” на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі “Державний реєстр виборців”.

            Порядок звернення виборця до органу ведення Реєстру у разі зміни його персональних даних?

Кожен виборець у разі зміни його персональних даних може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі (далі – Реєстр). До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. 

У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу. 

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України (стаття 20 Закону України “Про Державний реєстр виборців”).

Як перевірити своє включення до списків виборців на виборчій дільниці?

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру щодо зазначених обставин. У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб.

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.

Заява про уточнення попереднього списку виборців для підготовки та проведення голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування, тобто до 15 липня 2019 року включно. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.

Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (до 15 липня 2019 року включно) подається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії.

Як проголосувати на виборах не за зареєстрованим місцем проживання?

Громадяни, які у день голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року перебуватимуть не за зареєстрованим місцем проживання, реалізують своє право голосу шляхом тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси, звернувшись до відповідного органу ведення Реєстру не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.

Статтею 7 Закону України “Про Державний реєстр виборців” передбачено, що звернення виборця про тимчасову зміну місця голосування повинне бути мотивованим. Зокрема, це може бути службове відрядження, фактичне проживання не за зареєстрованим місцем проживання, робота або навчання у відповідному населеному пункті або державі, перебування в санаторії тощо.

Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця (далі – заява) приймається органом ведення Реєстру:

Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява виборця, який проживає чи перебуває в Україні та перебуватиме в день голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року за її межами, приймається органом ведення Реєстру за виборчою адресою заявника або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року на іншу закордонну виборчу дільницю (дільницю для голосування), приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Інформацію про відділи ведення Реєстру можна знайти у розділі “Відділи ведення Державного реєстру виборців” на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі “Державний реєстр виборців”.

Як реалізувати право голосу громадянам України, які не мають зареєстрованого місця проживання?

Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, або органом ведення Реєстру за мотивованим зверненням виборця (частина 3 статті 8 Закону України “Про Державний  реєстр  виборців”).

Таким чином, виборцю, який не має зареєстрованого місця проживання, Законом надано право звернутися щодо визначення своєї виборчої адреси як до центру обліку, що відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, так і безпосередньо до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання (із мотивованим зверненням).  

Такий виборець повинен пред’явити паспорт громадянина України чи тимчасове посвідчення громадянина України, на підставі якого орган ведення 
Реєстру встановлює:

  • особу заявника;
  • наявність у нього права голосу згідно зі статтею 70 Конституції України;
  • відсутність у виборця зареєстрованого місця проживання на території України.

Крім того, до заяви виборця додаються документи (копії документів), які дають змогу органу ведення Реєстру визначити такому виборцю виборчу адресу.

Як можна перевірити своє включення до Реєстру?

Виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу. 

Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати такий запит до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Орган ведення Реєстру, який отримав запит щодо змісту персональних даних виборця у Реєстрі не пізніше ніж на третій робочий день після його отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані в повному обсязі його персональні дані, визначені статтею 21 Закону України “Про Державний реєстр виборців”. Зазначені дані засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.

Також, кожен виборець може особисто перевірити інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру, звернувшись до програмного ресурсу “Особистий кабінет виборця” на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі “Державний реєстр виборців”.

Чи можна дізнатися інформацію з Реєстру стосовно інших осіб?

У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації за його власною виборчою адресою щодо персональних даних усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою.

Яким чином можна дізнатися про перелік закордонних виборчих дільниць з адресами їх розташування?

З інформацією щодо переліку закордонних виборчих дільниць  можна ознайомитись у розділі  “Виборчі округи та дільниці” на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі “Державний реєстр виборців”.

Крім того, Міністерство закордонних справ України та закордонні дипломатичні установи України, при яких утворено закордонні виборчі дільниці, оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах відомості про час і місце голосування та про місцезнаходження відповідних виборчих дільниць.

Також, звертаємо увагу виборців, що відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Коломийської райдержадміністрації до 21 липня 2019 року (включно) працює у суботу та неділю.

Графік роботи: понеділок – четвер з 8.00 год. до 17.15 год., п’ятниця з 8.00 год. до 16.00 год., субота – неділя з 8.00 год. до 17.00 год. Обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.

Адреса відділу: м. Коломия, вул. Верещинського, 17, кабінет №8,                    тел. 4-79-14, 4-79-07, 4-79-09.

Начальник відділу ведення
Державного реєстру виборців
апарату райдержадміністрації Олег Галькович

Придбано зупинки.

Нижньовербізькою сільською радою придбано та встановлено дві зупинки в с. Мишин та 1 зупинку в с. Великий Ключів.

Школа мистецтв здобула перемогу у фестивалі дитячого естрадного мистецтва «Зорепад»

Нижньовербізьку ОТГ достойно представили учні Нижньовербізької дитячої школи мистецтв: Залеська Вероніка зайняла 1 місце (середня вікова група), Ориняк Софія 2 місце (середня вікова група). Церемонію нагородження дипломантів та переможців фестивалю провело високоповажне журі: Алла Кобилянська, Людмила Федор, Уляна Мандрусяк, Михайло Попелюк,  Любов Курманська, Євген Боднаренко, Любов Дутчак, голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков, голова Коломийської районної ради Роман Дячук. Кожен переможець отримав не тільки диплом, але й цінний подарунок від благодійного фонду «Покуття».

ТИМЧАСОВА ЗМІНА МІСЦЯ ГОЛОСУВАННЯ

29 травня 2019 року Центральною виборчою комісією (далі – ЦВК) прийнято постанову №910, якою внесено зміни до постанови ЦВК від 13 вересня 2012 року №893 «Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси».

Для тимчасової зміни місця голосування виборець може звернутися із відповідною заявою до відділу ведення Державного реєстру виборців за вказаним у цій заяві місцем перебування виборця в день виборів чи  за виборчою адресою заявника (адреса реєстрації згідно паспорта громадянина України), яка визначається відповідно до ст.8 Закону України «Про Державний реєстр виборців».

При поданні заяви громадянин пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України (у вигляді книжечки або у вигляді картки) або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України). Для громадян України – військовослужбовців документом, який пред’являється органу ведення Реєстру, також може бути посвідчення військовослужбовця або військовий квиток.

Відтепер вимогу стосовно додавання до заяви про тимчасову зміну місця голосування документів (копії документів), які підтверджують необхідність такої зміни, СКАСОВАНО.

Мотивація тимчасової зміни місця голосування зазначається лише у заяві виборця, примірний зразок якої встановлено у додатку 2 до постанови ЦВК від 13 вересня 2012 року № 893. Зазначена мотивація може бути викладена, зокрема, у такій формі: «за сімейними обставинами», «у зв’язку з відрядженням», «у зв’язку з виробничою необхідністю», «за місцем роботи», «за місцем навчання», «за місцем фактичного проживання», «у зв’язку з відпусткою», «у зв’язку із санаторно-курортним лікуванням», тощо.

Заява про тимчасову зміну місця голосування може бути подана до         15 липня 2019 року включно.

Працівники відділу ведення Державного реєстру виборців під час прийняття та розгляду заяви максимально сприятимуть Вам у реалізації права на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.

Також, звертаємо увагу виборців, що відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Коломийської райдержадміністрації до 21 липня 2019 року (включно) працює у суботу та неділю.

Графік роботи: понеділок – четвер з 8.00 год. до 17.15 год., п’ятниця з 8.00 год. до 16.00 год., субота – неділя з 8.00 год. до 17.00 год. Обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.

Адреса відділу: м. Коломия, вул. Верещинського, 17, кабінет №8,                    тел. 4-79-14, 4-79-07, 4-79-09.

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації Олег Галькович

Школа мистецтв здобула перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Волинська гуковиця»

По завершенні навчального року у місті Луцьку відбувся VI Всеукраїнський конкурс виконавців на сопілці та цимбалах «Волинська гуковиця».

Нижньовербізьку ОТГ достойно представили учні Нижньовербізької дитячої школи мистецтв: Атаманюк Павло зайняв 1 місце (молодша вікова категорія – цимбали), Залевський Арсен 1 місце (середня вікова категорія – цимбали), клас викладача Ярослава Атаманюка.

Конкурс проводиться уже традиційно раз на два роки і ставить собі за мету підтримку молодих виконавців, вдосконалення їх професійної майстерності, популяризацію виконавства на сопілці та цимбалах, збереження і відтворення традиційних жанрів національного мистецтва, розповсюдження досвіду роботи провідних викладачів, обмін творчими досягненнями, збагачення репертуару високохудожніми творами українських та зарубіжних авторів. На захід в якості голів журі запрошено відомих українських музикантів. Зокрема, Мельничука Святослава Филимоновича – завідувача кафедри народних інструментів Рівненського державного гуманітарного університету, професора, народного артиста України, Журавчака Олександра Петровича – викладача Київського Національного університету культури і мистецтв, лауреата міжнародних конкурсів.

Завершення навчального року у школі мистецтв.

31 травня 2019 року у Нижньовербізькій  дитячій школі мистецтв відбулося вручення свідоцтв про мистецьку освіту. Вже традиційно, випускники відділу образотворчого мистецтва представили виставку творчих випускних робіт, а учні-випускники музичного відділу вразили  своїми талантами гри на музичних інструментах всіх присутніх. В цьому році в школі здобули спеціалізовану мистецьку освіту 14 учнів.  Випускники школи мистецтв надалі продовжать свій професійний шлях здобуваючи спеціалізовану освіту у вищих навчальних закладах України та зарубіжжя.

ОГОЛОШЕННЯ

20.06.2019 р. о 13:00 год. в селі Великий Ключів в урочищі «Стадниці», будуть проведені громадські слухання на тему: «Про розробку детального плану території в селі Великий Ключів в урочищі «Стадниці», у межах власної земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Юрійчука Андрія Юрійовича.

ОГОЛОШЕННЯ

19.06.2019 р. о 11:00 год. в селі Нижній Вербіж по вул. Шевченка, будуть проведені громадські слухання на тему: «Про розробку детального плану території в селі Нижній Вербіж по вул. Шевченка», у межах власної земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Марук Мар’яни Романівни.